پايان از آغاز

book-with-pen-and-glasses.jpg

چهار سال پيش در همين روز

كمي آفتاب در صفر مطلق 

با يك سـلام و يك سبد گل لبـخند آغـاز شد !

و از آنجا كه  سرانجام، هر آغــازي را پــايــاني است و هر درودي را بدرود 

از همــان نقـطـه ي آغـــــاز و با پيشـكـش همـان گـــلِ لبـخـند

 به پايان مي رسد اين راه با آخرين نگاره بر آخرين صفحه:

تا زماني ديگر شايد و سلامي ديگر

خداحافظ

PinkRose.jpg

/ 74 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی

خوشحال میشویم اگه یه سری به ما بزنید http://www.fsr2008.persianblog.ir

مهدی

سلام خوشحال میشویم به ما هم سری بزنید http://fsr2008.persianblog.ir

I♥U ღ♥ღ فروغ؟ღ♥ღI♥U

کافيه بگن: خدايا شکر، مردي خواب ديد پيش فرشته هاست و به کار هايي که انجام مي دهند، نگاه مي کند.دسته بزرگي از فرشتگان سخت مشغول کار بودند و تند تند نامه هايي را که توسط پيک ها از زمين مي رسيد، باز مي کردند و داخل جعبه مي انداختند. او از يکي از فرشته ها پرسيد: شما چه کار مي کنين؟ فرشته گفت: اينجا بخش در يافت دعاها و تقاضاي مردمه! مرد کمي جلوتر رفت. باز تعدادي از فرشتگان را ديد که کاغذهايي را داخل پاکت ميگذارند و توسط همان پيک هاي زميني به زمين مي فرستند. پرسيد شماها چه مي کنين؟ فرشته اي با عجله گفت: اينجا بخش ارساله. ما رحمت هاي خداوند رو براي بندگان مي فرستيم. کمي آن طرف تر چشم مرد به فرشته اي افتاد که بي کار نشسته بود. با تعجب پرسيد: شما چرا بي کارين؟ فرشته با اندوه گفت: اينجا بخش تصديق جوابه. مردمي که دعاهاشون مستجاب شده، بايد جواب بفرستن ولي فقط عده بسيار کمي جواب مي دن. مرد پرسيد: چگونه مي تونن جواب بفرستن؟ فرشته پاسخ داد: بسيار ساده، فقط کافيه بگن: خدايا شکر، خدايا شکر! [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][

UnSpoken Dream

کاش نمی رفتی ولی می فهممت یه جورایی منم وقتی رفتم دلم نمی خواست برم اما حالا برگشتم ولی خوشحال می شم گه گاهی یه سری به خرابهم بزنی. من که همیشه می خوندم اینجارو...اگه برگشتی بی خبرم بذار رفیق...

UnSpoken Dream

کاش نمی رفتی ولی می فهممت یه جورایی منم وقتی رفتم دلم نمی خواست برم اما حالا برگشتم ولی خوشحال می شم گه گاهی یه سری به خرابهم بزنی. من که همیشه می خوندم اینجارو...اگه برگشتی بی خبرم بذار رفیق...

UnSpoken Dream

کاش نمی رفتی ولی می فهممت یه جورایی منم وقتی رفتم دلم نمی خواست برم اما حالا برگشتم ولی خوشحال می شم گه گاهی یه سری به خرابهم بزنی. من که همیشه می خوندم اینجارو...اگه برگشتی بی خبرم بذار رفیق...

UnSpoken Dream

کاش نمی رفتی ولی می فهممت یه جورایی منم وقتی رفتم دلم نمی خواست برم اما حالا برگشتم ولی خوشحال می شم گه گاهی یه سری به خرابهم بزنی. من که همیشه می خوندم اینجارو...اگه برگشتی بی خبرم بذار رفیق...

UnSpoken Dream

کاش نمی رفتی ولی می فهممت یه جورایی منم وقتی رفتم دلم نمی خواست برم اما حالا برگشتم ولی خوشحال می شم گه گاهی یه سری به خرابهم بزنی. من که همیشه می خوندم اینجارو...اگه برگشتی بی خبرم بذار رفیق...

UnSpoken Dream

کاش نمی رفتی ولی می فهممت یه جورایی منم وقتی رفتم دلم نمی خواست برم اما حالا برگشتم ولی خوشحال می شم گه گاهی یه سری به خرابهم بزنی. من که همیشه می خوندم اینجارو...اگه برگشتی بی خبرم بذار رفیق...

UnSpoken Dream

کاش نمی رفتی ولی می فهممت یه جورایی منم وقتی رفتم دلم نمی خواست برم اما حالا برگشتم ولی خوشحال می شم گه گاهی یه سری به خرابهم بزنی. من که همیشه می خوندم اینجارو...اگه برگشتی بی خبرم بذار رفیق...