بهارانه

parvaneh.jpg

عقل گفت:

يا جاي من يا جاي او

گفتي: سلام!

دل گفت: جان!

عقل گفت: خداحافظ رفيق!

گفتم: برو!

گفتي: بيايم يا كه نه

گفتم: بيا، گفتم: بمان

روز از نو و نوروز تو

عشق از من و جانسوز تو

باز اين تو و ناز و فسون

باز اين من و فصل جنون!

/ 29 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مريم

سلام يادت باشه که دعوت آدم رو هم قبول نميکنی! چند وقه باغ سيب نيومدی؟ (شکلک قهر)

وقتی دل به سلامی جان ميگه انسان احساس آبرومندی می کنه ومی باله تا سلام دلی به اين جان خسته. آبی آبی.

وقتی دل به سلامی جان ميگه انسان احساس آبومندی می کنه ومی باله تا سلام دلی به اين جان خسته. آبی آبی.

خاله ريزه

سلام نادو می‌دونی چند تا آپيدم و نيومدی

شبگرد(آرزو)

روزهای نو انديشه های ديروزی کسی گفت نوروز فقط شکوفه هايش زيباست ..

خزان نوشت

چقدر ادم اينجاست به تمانای خوانده شدن و من اينجا امده ام به تمنای خواندن!

مريم

به پاسخ سلام گرمتان

سارا

حرف اول را عقل میزند اما حرف آخر را دل و چه تلخ میشود زمانی که دل روزه سکوت گرفته و تو را در ابهام حل میکند ،ته نشین میشوی و سنگ